Pomorska

  • Zakupiono w liczbie 140 gęsiorów i 240 gęsi w fermie zarodowej Mały Klincz w 1981 r. Włączono je do zasobów genetycznych populacji gęsi w 1982 r.
  • Utrzymywane są w Instytucie Zootechniki PIB w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach.
  • Wielkość populacji ok. 287 szt. w tym: 222 samice i 65 samców.
  • Upierzenie białe, łapy i dziób barwy pomarańczowo-czerwonej.
  • Średnia masa ciała 12-tyg. gęsiorów wynosi 4300 - 4700 g, gęsi 3800 - 4100 g, a nieśność 34 - 46 jaj.
  • Gęsi Po wyróżnia dobra zdrowotność i odporność na niekorzystne warunki środowiska, dobrze umięśniona część piersiowa tuszki i jej prawidłowy kształt oraz wysokie wskaźniki reprodukcji.